Şule Ziylan

1961 yılında Ankara da doğan Şule Ziylan, ortaokul ve lise eğitimini Ankara Atatürk Anadolu lisesinde almıştır.

1979-1985 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini almış,1985-1987 yılları arasında Tekirdağ da zorunlu hizmetini tamamlamıştır.

1987-1991 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesin de, Araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1991 yılında Londra St.Georges’ Hospital da 2 ay kornea hastalıkları üzerinde eğitim görmüş, uzman olduktan hemen sonra ABD’de Philadelphia çocuk hastanesine (CHOP) research fellow olarak gitmiş çocuk göz hastalıkları ve şaşılık eğitimi almıştır.

İstanbul’a döndükten sonra 1993-2006 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapmıştır.

2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasına katılmış ve 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör olmuştur.

2017 – 2019 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür.

 

AKADEMİK KARİYER

1-Yeditepe Üniversitesi Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği. 2009-2019

2-Yeditepe Üniversitesi Nöro oftalomoji Konseyi üyeliği 2012-

3-European Strabismological Association Council Member -2013

 1. Türk Tabipler Birliği. TTB
 1. Türk Oftalmoloji Derneği TOD;
 1. TOD Şaşılık Birimi Aktif üye (1998)
 1. Okuler Travmatoloji ve medikolegal Oftalmoloji birimi Aktif üye ( 2002)
 1. Avrupa Şaşılık Derneği. European Strabismus Association ( ESA )
 1. Amerika Çocuk Oftalmolojisi ve şaşılık Birliği. American Association of Pediatric  Ophthalmology and Strabismus ( AAPOS )
 1. Avrupa  Çocuk Oftalmolojisi derneği . European Pediatric Ophthalmolgy Society ( EPOS )
 1. Türki Cumhuriyetler Oftalmoloji derneği üyeliği
 1. Göz Hastalıkları ve genetik. Oftalmoloji derneği İstanbul şubesi. Aylık Gece Toplantıları. Panel.Aralık 1997.
 1. Şaşılık Cerrahisi Komplikasyonları. .Ankara Oftalmoloji Derneği .  Davetli konuşmacı Şubat. 2010 
 1. Yeditepe Üniversitesi Lisans üstü eğitim seminerleri. Prematüre Retinopatisi Mart  2010 
 1. Çocuklarda Göz Hastalıkları.. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi. Konferans  Ocak. 2011.
 1. İstanbul Üniversitesi lisans üstü eğitim seminerleri. Davetli Konuşmacı.  Pediatrik hastalarda Göz Hastalıkları. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Ocak 2011.
 1. Yeditepe Üniversitesi Lisans üstü eğitim seminerleri. Şaşılık Cerrahisi Komplikasyonları. 2011.
 1. Yeditepe Üniversitesi Lisans üstü eğitim seminerleri. Ambliyopi ve güncel tedavi. Nisan 2012.
 1. Çocuk Nöroloji Derneği, Lisans üstü eğitim Aylık olağan toplantıları. Davetli Konuşmacı. Çocuk Nörolojisi ve Oftalmolojik sorunlar .2012
 1. Yeditepe Üniversitesi Lisans üstü eğitim seminerleri. Botulinum Toksini ve Göz Hastalıkları.  Mart 2013
 1. Göz Nurunu Koruma Vakfı aylık toplantıları. Davetli konuşmacı. Vertikal Şaşılıklar. Konferans.2013
 1. Yeditepe Üniversitesi Lisans üstü eğitim seminerleri. Ekzotropyalar Ocak 2014
 1. TOD Aylık Bilimsel Toplantılar..İstanbul PANEL. Ekzotropyalarda Yapılan Yanlışlar..Kasım 2015.
 1. Şaşılık Muayenesi; Duyusal testler. Kurs Şaşılık 1. TOD 37 Ulusal Oftalmoloji  kongresi, Ekim 2003. İstanbul.
 1. Kayma Açısının Ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Kurs Şaşılık 1. TOD 39.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Eylül 2005, Antalya.
 1. Kapalı göz travmaları .Tanı yöntemleri Panel. TOD 40. Ulusal Oftalmoloji kongresi,  Ekim 2006, Antalya.
 1. Şaşılıkta Refraksiyon Değerlendirilmesi  Kurs Şaşılık 1. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kasım 2008, Antalya.
 1. Şaşılık Cerrahisi komplikasyonları ve çözümler. Şaşılık Birimi. Kasım 2009 Türk Oftalmoloji   Derneği 43. Ulusal Oftalmoloji kongresi .Antalya.,
 1. Uygulamalı Şaşılık Cerrahisi Sempozyumu. Uygulamalı Panel. Nisan 2010. TOD Ankara  Oftalmoloji Şubesi. Davetli Konuşmacı ve cerrahi uygulayıcı
 1. Şaşılık Birimi. Ambliyopide güncel Gelişmeler.Ambliyopik Gözde duyusal özellikler. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 29.Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. PANEL  
 1. Okuler Travmatoloji ve medikolegal oftalmoloji Birimi etkileşimli toplantı. İris travmaları..Doç. Dr.Şule Ziylan. Türk Oftalmoloji   Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18-21 Ekim 2012, Antalya PANEL
 2. Şaşılık Birimi. Şaşılık Cerrahisi ve Komplikasyonlar Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18-21 Ekim 2012, Antalya. PANEL  
 1. Şaşılık Birimi etkileşimli toplantı Restriktif Kaymalarda olgularla yaklaşım. Türk Oftalmoloji Derneği 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 18-21 Ekim 2012, Antalya. PANEL 
 1. Şaşılık Cerrahisi Komplikasyonlar PANEL Bahar Semposyumu, Mayıs, 2012. İstanbul
 2. Şaşılıkta sık sorulan sorular Türk Oftalmoloji Derneği aylık olağan toplantıPANEL. İstanbul , Ekim2012
 1. Pediatrik Oftalmoloji ve şaşılık Ayarlanabilir Sütür Şaşılık Cerrahisi. Türk Oftalmoloji Derneği Şaşılık Birimi Sempozyumu. Kocaeli, 2014, Nisan. PANEL 
 1. Akomodatif Esotropyalarda Püf Noktalar. Türk Oftalmoloji Derneği Bahar Sempozyumu. İstanbul  2014, PANEL
 1. Ziylan S.;Difficult Cases PANEL. Presumed Cyclic Esotropia. 33 th Meeting of European Strabismological Association Belgrade 2009, Serbia.
 1. Ziylan S.,MODERATOR ( chairman) session VII:Strabismus Surgery 1. . 36 th Meeting of European Strabismological Association Marseille 2013, France.
 1. Ziylan S: MODERATOR. XI th meeting of the International Strabismological Association, 22-25 September ,2010 .Istanbul
 1. PANEL..Difficult Cases in Strabismus. ESA European Society of Strabismus. September 2013. Brugges Belgıum.
 1. PANEL Strabismus in Children with Disabilities .APAO.Asia Pacific Academy of Ophthalmology. Guangzhou China April 2015
 1. PANEL.Natural history of İntermittent Exotropya .. SOE Society of Opthalmology Europe. June 2015 Vien.Austria
 2. ZiylanS. PANEL. A case I have learnt from. ESA European Society of Strabismus. October 2016. Budapest 2016.Hungary

C1.   Ziylan Ş.  Şaşılık. Çocuk Acil Kitabı.Bölüm 7. Sayfa 1-6..2012.

C2.   Ziylan Ş.  Çocuklarda nörolojik hastalıklarla birlikte görülen şaşılıklar. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları no 7.  Şaşılık. Sayfa 233-241.2008.

Çeviriler:

C3.   Ziylan Ş.  Vertikal Şaşılıklar. Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık. American Academy of Ophthalmology.. Cilt 6.Sayfa 113-127. ( Çeviri ) 2012.

C4..Ziylan.Ş. Hekimin Rolü. Nöro-Oftalmoloji .American Academy of Ophthalmology. Cilt 8.Sayfa 93-105. (Çeviri 2011).